top of page
פרויקטים

פרויקטים

מסחר ומשרדים - טרייסטמן

תכנון מפורט והגשה להיתר

תכנית בינוי

עמידה בתקן 1004 על כל חלקיו ועמידה בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)

DL-04-אדריכלות

תכנון אקוסטי להפרדה בין חדר מגורים לחדר DJ

2018-671-Model

עמידה בתקן 1004 על כל חלקיו ועמידה בתקנות למניעת מפגעים רעש בלתי סביר

MIXER

תכנון חלל משרדים

גני אחיסמך לוד

פרויקט מגורים, מסחר, משרדים ומבני ציבור. אפיון מעטפת לפי המתודולוגיה לרעש מכבישים הגבלות על רעש מערכות ליווי הפרויקט משלב תוכנית העיצוב

מודיעין מורשת

ליווי פרויקט מגורים של 50 יחידות דיור

לייב יפה, הרצליה

ליווי הפרויקט מתחילתו ועד סופו תקן 1004 על כל חלקיו ליווי הבקשה להיתר ועמידה בתקנות למניעת מפגעים - רעש בלתי סביר

הרצל - נתניה

תכנון אקוסטי לפי המטודולוגיה לרעש מכבישים עמידה בדרישות הרשות של העירייה חיזוי עוצמות הרעש בכל חלון בבניין מגורים מתוכנן בסמוך לכביש 2

כפר סבא, ארלוזרוב

עמידה בתקן 1004 על כל חלקיו-תקן אקוסטי מחייב

מגרשי ספורט - פארק לכיש, אשדוד

תכנון אקוסטי לרעש ממתחם הספורט כלפי מבני המגורים הקרובים

בועז רמת גן

ליווי פרויקט מגורים

רעש עבודות בניה, הקמת הרקל - ארלוזרוב תל

התקנות למניעת מפגעים - רעש בלתי סביר מציוד בניה, בזמן ביצוע עבודות תשתית של הקמת הרק"ל בתל אביב

פרויקט מגורים ןמסחר בתל אביב

תכנון מפורט לרעש תחבורה ולעמידה בדרישות הרשות לאיכות הסביבה של העירייה המתודולוגיה לרעש מכבישים

הרצליה, שירת הזמיר

ליווי הפרויקט מתחילתו ועד סופו תקן 1004 על כל חלקיו ליווי הבקשה להיתר ועמידה בתקנות למניעת מפגעים - רעש בלתי סביר

תכנון אקוסטי לבית מגורים

ליווי הפרויקט

בניין הכולבולית

ליווי בניין ציבור

תל אביב, קרני יהודה

בית מגורים פרטי , ליווי אקוסטי לעמידה בדרישות הרשות העירונית

תכנון אקוסטי לבית מגורים - דגניה תא

עמידה בתקן 1004 על כל חלקיו ועמידה בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) בניין בוטיק עם מתקן חניה רובוטי, ג'אקוזי ובריכה פרטית לדיירי הפנטהאוז

שכונה חדשה

תכנון לעמידה בתקנות למניעת מפגעים, רעש רכבות, רעש מכבישים בפרויקט מגורים, מסחר, בתי ספר, איצטדיון, אזורי חנייה ועוד.. בדיקה של כמה קירות אקוסטיים וחיסכון של מליונים בפרויקט ע"י בחירת הקיר האידיאלי

תכנון אקוסטי לבית מגורים - פתח תקווה

עמידה בתקן 1004 על כל חלקיו ועמידה בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) סה"כ 20 יח"ד

תכנון אקוסטי לבית מגורים

עמידה בתקן 1004 על כל חלקיו ועמידה בתקנות למניעת מפגעים רעש בלתי סביר

מודל רעש תחבורה
תסקיר אקוסטי

בית מגורים פרטי , ליווי אקוסטי לעמידה בדרישות הרשות העירונית

תכנון אקוסטי לבניין מורים - כרמי גת

עמידה בתקן 1004 על כל חלקיו ועמידה בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) סה"כ 70 יח"ד

מועדוני נוער - ציפורי

מוסך חינוך , ליווי אקוסטי לעמידה בדרישות הרשות העירונית

בניין משרדים ומסחר

ליווי הפרויקט מתחילתו ועד סופו לצורך השגת אקלים אקוסטי העומד בדרישות המזמין ליווי הבקשה להיתר ועמידה בתקנות למניעת מפגעים - רעש בלתי סביר

אקוסטיקה משרדים חתך

אתגר הפחתת רעש מכביש ראשי הצמוד לפרויקט היות ומתוכנן גג קל

תחנת שאיבה, מי אביבים

תסקיר אקוסטי להיתר עמידה בתקנות למניעת מפגעים, רעש בלתי סביר ממערכות הפרויקט

אור יהודה - מודל תחבורה

תכנון אקוסטי לפי המטודולוגיה לרעש מכבישים עמידה בדרישות הרשות של העירייה חיזוי עוצמות הרעש בכל חלון בבניין מגורים מתוכנן בסמוך לכביש 2

אקוסטיקת חללים בבית פרטי
מגדל השמש

ההשלכות הסביבתיות בתחום הרעש של מגדל השמש רעש הנגרם כתוצאה מרוחות בגבהים

תסקיר אקוסטי לבריכת שחיה

התסקיר הינו הוכחה כי רמות הרעש הנגרמות ממתקני הבריכה עומדים בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) הן כלפי המבנה עצמו והן כלפי סביבת המבנה

תכנון אקוסטי לבניין מגורים - תל אביב

עמידה בתקן 1004 על כל חלקיו ועמידה בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)

שיפוץ בית דו משפחתי

בעלי הבית התלוננו על כך ששומעים את שכניהם מכל הקירות המשותפים. כמו כן היתה בעיה של הד כתוצאה מחללים עם תקרות גבוהות. הפתרון האקוסטי כולל קירות גבס פנימיים בעלי אינדקס הפחתת קול מותאם לצורכי הגרים בבית. טיפול אקוסטי למניעת הדהוד בחדרים בעלי תקרה גבוהה בוצע בעזרת פנאלים אקוסטיים הסופגים את אנרגיית הקול ובכך מונעים החזרים והד לא רצוי.

תסקיר אקוסטי למרכז מסחרי-הרצל נתניה

התסקיר הינו הוכחה כי רמות הרעש הנגרמות ממתקני הפרויקט עומדים בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) הן כלפי המבנה עצמו והן כלפי סביבת המבנה

חוות דעת - רעש מטוסים

מושב מזור נמצא בתוך תחום רעש מטוסים, חלק מהמושב נמצא בתחום הזכאי למיגון אקוסטי דירתי וחלק מהמושב לא. תמונת הרעש של המטוסים אינה קבועה ולעיטים נמצאות חריגות מקווי הרעש אשר הוגדרו.

bottom of page