top of page
דף סביבה

Environmental Acoustics

כיום, גדלה המודעות שאיכות החיים מושפעת מגורמי זיהום רבים,
ביניהם רעש, שממוקם גבוה ברשימת הגרומים המשפיעים על בריאתנו ואף הראשון מבחינת מספר תלונות ממוצע לנפש.
גם בעיר וגם מחוץ לעיר, כבישים הינם הגורם המרכזי לחשיפה לרעש.

מספר המכוניות הפרטיות בארץ ממשיך לעלות בקצב גדול מאי פעם והמדינה ממשיכה לתמרץ אותנו לקנות עוד ועוד מכוניות, הן בכך שתשתית התחבורה הציבורית לא יעילה עבור רובנו, וכן בכך שכמות הכבישים שנבנים בארץ גדולה משמעותית מההשקעה בפיתוח אמצעי תחבורה חלופיים.
 

שינוי חיובי שחל בתחום זה בשנים האחרונות הינו כניסת המכוניות החשמליות לשוק, בארץ ובעולם, ומספרן שגדל משנה לשנה. פעולת המנוע של מכוניות מסוג זה שקטה בהרבה ממכוניות ממונעות. אולם, גם זה ישתנה בקרוב עקב חוקים חדשים אשר יחייבו שבכל הרכבים החשמליים יותקן התקן המפיק רעש המדמה מכונית, וזאת במטרה להפחית את הסיכון להולכי רגל.

כמות המטוסים העוברים מעלינו, מספר מסילות הברזל העוברות באזורים מיושבים וכן צפיפות האוכלוסייה, ילכו ויגדלו באופן משמעותי בשנים הקרובות, כך שאנחנו הולכים לחיות חיים לחוצים יותר עקב רעשי סביבה מוגברים.

 

לא כל רעש נחשב מטרד, למשל רעש עירוני במקרים רבים משויך לתחושת חיות, ואף תורם לתחושה טובה ונעימה של סביבה שוקקת חיים, לכן, תקנות וחוקים בתחום האקוסטיקה מתייחסים לכל מקור רעש באופן שונה. למשל רעש ממטוסים נחשב למטריד במיוחד עקב היותו רעש חולף אשר עוצמתו הרגעית הינה גבוהה בהרבה מרעש הרקע המאפיין את הסביבה.
 

רעש עבודות בנייה

רעש עבודות בנייה

רעש מכבישים

רעש מכבישים

AEDT 2

מפת חשיפה לרעש מטוסים

AEDT

מפת חשיפה לרעש מטוסים

במת קיץ לאירועים

במת קיץ לאירועים

רעש מכבישים

רעש מכבישים

רעש רכבות

רעש רכבות

רעש תעשייה ומפעלים

רעש תעשייה ומפעלים

Screenshot_20180703-152947

תמונה מתוך תמ"א 2/4 שדה תעופה נתב"ג

bottom of page